Disclaimer

Privacybeleid Registratie van persoonsgegevens


Bezoekers van 4esports.net kunnen persoonsgegevens ingeven op de site. De persoonsgegevens die de bezoekers ingeven, worden door bvba 4ENTERTAINMENT, eigenaar van 4eSports, opgenomen in het klantenbestand van:

4ENTERTAINMENT bvba
Koekelberg 42
9450 Denderhoutem
België

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van bvba 4ENTERTAINMENT (redactionele initiatieven, abo-acties, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten door een mail te sturen naar info@4esports.net. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. Doorgeven van gegevens aan derden

Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u.

Opmerkingen


Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op:

4ENTERTAINMENT bvba
Koekelberg 42
9450 Denderhoutem
België

Uitgever


Uitgever van 4eSports en www.4esports.net is BVBA 4ENTERTAINMENT, Koekelberg 42, 9450 Denderhoutem, België

Copyright 4eSports en www.4esports.net:

Alle teksten, foto's, tekeningen, grafieken en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken uit 4eSports en www.4esports.net mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij bvba 4ENTERTAINMENT hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Aanhalingen uit artikels zijn toegelaten tenzij voor commerciële doeleinden - hoe of welke dan ook - mits de bron duidelijk wordt vermeld en een link naar de website wordt geplaatst, en zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

Verantwoordelijkheid


Bvba 4ENTERTAINMENT streeft naar een zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de juistheid van de berichtgeving garanderen. Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan Bvba 4ENTERTAINMENT op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto's berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto. Bvba 4ENTERTAINMENT stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site, maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Bvba 4ENTERTAINMENT aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot enige vorm van schadevergoeding of verhaal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van uitgever en redactie vooraf. 4eSports is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. 4eSports is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. 4eSports behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf, geheel of gedeeltelijk te publiceren. Over uitslagen van prijsvragen en/of speciale acties wordt niet gecorrespondeerd.

Wedstrijdreglement


Bekijk hier het wedstrijdreglement.

CIM Internet
Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het CIM Internet logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.

De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

Screenshots

  • League of Legends screenshot
  • League of Legends screenshot
  • Counter-Strike: Global Offensive screenshot
  • Counter-Strike: Global Offensive screenshot